ውዲት ‘ተቓወምቲን’–ንቕሓት መንግስትናን

ገለገለ ኤርትራውያን ነቲ መለለይ ፖለቲካዊ ባህልና ዝኾነ: “ተወፋይነት”: “ሓቦ”: “ኒሕ” ዝብል ቃላት ገዲፎም: መሰል ዋላ ዴሞክራሲ ክብሉ አዝዩ ዘሕዝን’ዩ:: መንግስትና ነዚ ውዲት ምዃኑ ብኣግኡ ስለዝተረድኦ: ነዚ “መሰል” ዝበሃል አብ ሃገርና ከስገድድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣምር ንምእላይ ክሳዕ ሕጂ ዝምጎስ ተበግሶ ክገብር ጸኒሑን ይገብር አሎን::

ሓደ ኣባል እዘን ተቓወምቲ-ጉጅለታት ዝኾነ ኤርትራዊ: “ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይተግበር:” ኢሉ ይጭድር ይኸውን: ነዚ ተቓዋማይ መልስና ሓጺር’ዩ: “ስለምንታይ አሜሪካ ሎሚ ብዛዕባ ዴሞክራሲ አብ ኤርትራ ተገዲሳ:” እዩ:: እዚ ንናጽነትን ንዴሞክራሲን ኢሉ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት (ማለት 30 ዓመታት) ዝተቓለሰ መንግስቲ: ብዛዕባ ጉዳይ ዴሞክራሲን መሰል ወዲ ሰብን ንዓለም ምመሃረ እንበር: በንጻሩ ክንምህረካ ኣይምተባህለን::

መብዛሕትኦም እዞም ‘ተቓወምቲ’ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን: ብ ዘይኤርትራዊ አተሓሳስባን ባህልን ስለ ዝተበገሱ:-

(ሀ) መብዛሕትኡ ጥርዓን እዞም ‘ንቃወም ኢና’ ዝብሉ:- “አብ ሃገርና ቅዋም ይተግበር”: “አብ ሃገርና ዴሞክራሲን ፍትሕን ንደሊ”: “ናይ ሃይማኖታት መሰል ይተሓሎ”: “ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን መሰልና ይተሓሎ”: “እሱራት ይፈትሑ” ወዘተ. ዝብል: እንተተግቢሩ አዝዩ ሓደገኛን ንህላወ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ሕልምታት እዩ:: ብመሰረቱ:

(ለ) “ዴሞክራሲ”: “ሰብኣዊ መሰላት”: ወዘተ ዝዓይነቱ ስነ-ሓሳባት አብ ሃገርና ከስርሕ ዘይክእል (አረ ናብ ቋንቋና ክትርጎም’ኳ ዝኸብድ): ምስቲ ክቡር ባህልናን ንቡር አሰራርሓን መንግስትና ዘይከይድ ባዕዲ ዝኾነ ምዕራባዊ ኣምር (Western concept) እዩ::

(ሐ) መብዛሕትኡ ዘልዕልዎ ኣርእስቲ: ህዝቢ ንሃገር እንታይ ክገብረላ ይግበኦ ዘይኮነሲ: መንግስቲ ንሃገር ንታይ ክገብር ይግበኦ ጥራይ እዩ (ብርግጽ ተቓውሞኦም ንመንግስቲ እንበር ንህዝቢ ክሳዕ ዘይኮነ ንተግባራት መንግስቲ ጥራይ ኣተኩሮም ክዛረቡ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ: ይኹን ደኣ እንበር እዚ እኹል ምኽንያት አይኮነን):: ብተወሳኺ:

(መ) ኩሉ ጥርዓናት ናይዞም ተቓወምቲ-ጉጅለታት ከምኡ ውን ተቓወምቲ-ውልቀሰባት በቲ ግቡእ መሳልል መንግስቲ (proper channels) ዘይኮነሲ: ብኣግባብ ዘይብሉ ጫውጫውታን ድፍረትን አብ ፈቐዶ ጎደናታት ወጻኢ ሃገራትን አብ ናይ ኢንተርነት መርበባትን እዩ:: “ሕቶን: ርእይቶን” አብ ባህሊ ውድብና ካብ ሜዳ አትሒዙ እንሰርሓሉ አገባብ እዩ:: ሕቶ ዘለዎ ብኣገባብ ንዝምልከቶም ጨንፈራት መንግስቲ ወይ ከኣ ንኤምባሲታትና ዘይውከል?

እዞም ንመንግስትና ክቃወሙ ዝፍትኑ ግና ብናይወልቆም ተበግሶ እዩ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ኮይኑ ይስመዓኒ:: ብምዕራባውያን ሃገራት ተዘይ ተነጊርዎ: ሓደ ኤርትራዊ ሰብ ከመይ ጌሩ ባዕሉ “ናጽነት” ወይ “መሰል” ዝብል ኣመራት ከልዕል ይኽእል? ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ: ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ባዕዳዊ ኣተሓሳስባ ጎስጓስ ብትሪ ክቃወም ሃገራዊ ግቡኡ እዩ::

onion_Truth LOGO

________________________

Hello PressTV man/woman. Sorry to disappoint but you can’t use this article in your news as I am not associated with the real ONION News.

20 thoughts on “ውዲት ‘ተቓወምቲን’–ንቕሓት መንግስትናን

 1. So what you did is really impressing, tell other people what they say, that is enough to expose what they have done and what they are doing.

  kab metfaati hawi!

  Like

 2. Really nice one, the bad thing is how insensitive we are, some leaders from inside are exposing the real image of the government in big meetings and other public congregations, but no body is understanding. This reminds me, before couple of years in Nakfa school of social sciences, one leader made a bad and frustrating speech, everyone hated him but he was implying the real image of the government he was not lying, and I really admired him for exposing whom they are. One day he might defend us that he was doing his part in exposing the real image of the party and it is upto us the youths to revolt and do our part.

  Like

 3. nezi zitsehafka seb numukanu siwuatna nimintay elama eyom halifom kaliay nisika silemintay kem ertrawi kem dem zeleka seb bezom abeyti halefti silemintay aysimeakan

  Like

  • ናይቲ ጽሑፍ ዕላማ: ንኣተሓሳስባ ናይቶም ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዘቕርቦ ዘሎ መጎት ጌሮም ዝሓስቡ ሰባት ንምንጻርን ንምጉላሕ እዩ:: “ንለባም ኣምተሉ: ንዓሻ ደርጉሓሉ” እዩ ነገሩ::

   Like

 4. seriously that’s all u can come up wiz???? why can’t u just keep u’re mouth shut,than discrediting the eritrean Gov…. u’re concept is flawed and at best disappointing .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s