ናብራ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዘይ facebook እንታይ ምመሰለት?

ንኤርትራዊ: ተቓውሞኡ ዝገልጸሉን ብዛዕባ ለውጢ ዝዛረበሉን ናይ ኢንተርኔት መርበባት(ከምበዓል facebook groups) እንተዘይ ህሉ ኔሩ ናብራ ኤርትራዊ ስደተኛ ክንደይ ምተቐየረ?
ተቓውሞና ብዘይ ስክፍታ ክንገልጸሉ እንኽእል መድረኻት ( ከምእኒ በዓል Eritrean Youth Solidarity for Change ን መሰልቱን) አብ ፌስቡክ ካብ ዝቕልቀሉ ንብዙሓት ኤርትራውያን ምቹእ መራኸቢ መድረኽ ፈጢሮም አለዉ::
ብመሰረቱ: አብ ፌስቡክ ምንጣፍ ዕላምኡ ነቲ አብ ባይታ ክንገብሮ ዝግበኣና ንጥፈታት ንምሕጋዝ እዩ:: (ኣብ ‘ባይታ’ ክብል ከለኹ ነቲ ካብ ናይ ፌስቡክ-ዓለም ወጻኢ ዝግበር ዕዩ ማለትይ እዩ: ንኣብነት:- ኣብ ሰለማዊ-ሰልፊ ምስታፍ: ገንዘብ ምሕጋዝ: ንሰበ ስልጣናት ወይ ንማዕከናት ዜና ምርኻብ: ወ.ዘ.ተ.)::

ኣድላይነትን ጥቕምን ፌስቡክ ርዱእ ኮይኑ: አብ ፌስቡክ ምንጣፍ ገለገለ ኣሉታዊ ጎድንታት ክህልዎ ከኣ ይኽእል እዩ:: ኣብ ኢንተርነት ምንጣፍ ነቲ አብ ባይታ ክንነጥፎ ዝግበኣና ከዘንገዓና ወይ ውን ከባኹረና ተኽእሎ ኣለዎ:: ኣነ ብውልቀይ ገለገለ ግዜ ይሓስብ:- ተቓውሞይ አብ ኢንተርነት ዝገልጸሉን ዝላዘበሉን መድረኽ እንተዘይህልወኒ እንታይ ምገበርኩ? ምናልባትዶ ምስ ኻልኦት ኣብ ከባብየይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣካል ምተራኸብኩ እሞ: ሓቢርና ብንኡስ ዓቕምና ገለ ዝዓበየ ቁምነገር ምገበርና ንኸውን: ኢለ ይሓስብ::

ካብዚ ተበጊሰ እምበኣር ናትኩም ርእይቶኹም ንምፍላጥን ንምግምጋምን ነዚ ዝስዕብ ሕቶ አብ ምምላስ (poll) ክትሳተፉ ብትሕትና ይሓተኩም:-

ብተወሳኺ ዘለኩም ርእይቶ ወይ ውን ክህሉ ኔርዎ እትብልዎ ምርጫ እንተሎ: አብዚ አብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ርእይቶ ቦታ ግደፉለይ: ብቕልጡፍ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ::

4 thoughts on “ናብራ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዘይ facebook እንታይ ምመሰለት?

 1. hiiiiiii guys. ane gual 19 amet temaharit kedamay amet university eye and rahwa dima ebhal eza group ezia bjeka hamak negeratn kekfun antar eseyas dea ktgoazn ktmdrin kalie ni ertrawi menesey habo zegbro wey mehari zikoe neger semielan rieyelan sile zeyfelit bthtna ktdmses ehbr. thanks!!!

  Like

  • መርሓባ ራህዋ: ስለ ርእይቶኺ የመስግን:: ከምቲ ዝበልክዮ EYSC አንጻር ምምሕዳር ኢሳይያስ ኢያ ዝበልክዮ ትኽክል አስተውዔልኪ አለኺ:: አብቲ about menu ናይቲ ግሩፕ ንነብሶም ከምዚ ኢሎም ይገልጹ:-“Mission: This group is created simply to organize a cyber-demonstration to say enough of 20 years of dictatorship in Eritrea…”::

   ክእርመኪ ዝደሊ ግና: “ንመንእሰይ ሓቦ ዘግብሮን ወይ መሃሪ ዚኾነ” ዝበልክዮ እዩ:: ንመንግስቲ ኤርትራ ምቅዋም ንመንእሰይ ሓቦ አየግብሮን ማለትኪ ድዩ? ወይ ውን ንመንግስትና ዓገብ ምባል ንሞራል መንእሰይ ሃሳይ እዩ ማለትኪ ድዩ??
   ምናልባሽ ፍቓድኪ ተኾይኑ እዛ ብቐዳማይ ዝጸሓፍክዋ ጽሕፍቲ “ወዲት ተቓወምቲን-ንቕሓት መንግስትናን” እትብል ጽሕፍቲ ከተንብብያ ምበልኩ [ https://dissidentdiaries.wordpress.com/2012/12/10/%E1%8A%95%E1%89%95%E1%88%93%E1%89%B5-%E1%88%98%E1%8A%95%E1%8C%8D%E1%88%B5%E1%89%B5%E1%8A%93/ ] የቐንየለይ::

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s