ቃለመሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013/ His Excellency New Year Address

“ሓድሽ ዓመት” ትብል ተስፋ ዝመልኣ ቃል ምስ “ፕረዚደንት ኢሳይያስ” ዝብል ቃል ኣብ ሓደ መስመር ተጻሒፈን ክትርኢ ክፈጥሮ ዝኽእል ሕርቃን ኣሎ: ኣቐዲመ ይቕሪታ ይሓትት:: ጉዳይ እቲ ቃለመሕትት እንተደኣ ኮይኑ: ነዛ ስዒባ ዘላ ስእሊ ቀው ኢልካ ብምጥማት እትረኽቦ መጠን ሓበሬታ ካብቲ ነቲ ናይ ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት ቃለመሕተት ብምክትታል እትረኽብዎ ሓበሬታ ዝተፈልየ አይኮነን:: ስለዚ እቲ ናይቲ ቃለመሕትት ስእሊ እንሆ:: ጠጥዑሙ::

So at first I thought I would provide you a link to the entire interview/lecture on youtube, I don’t know what I was thinking. I thought the interview would speak for itself why people like me don’t enthusiastically support His Excellency Admiral General. But naa, just enjoy this beautiful portrait of the interview. You will get more useful information eyeballing  this portrait than watching the plus three hours of ‘interview’ anyway.

interview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s