ካብ ውልቀ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ

“መለኽቲ ብዘይ ናይ’ቲ ዝገዝእዎ ህዝቢ ሓገዝ ፖለቲካዊ ስልጣን ክዕቅብዎ አይኽእሉን እዮም::

” … ብካልእ መዳይ: ጨቆንቲ: ህዝባውን ትካላውን ደገፍ ከም ዝስእኑ ምግባር: ነቲ መሰረት ህላወኦም ዝኾነ ምንጭታት ፖለቲካዊ ስልጣን የጉድሎ ጥራይ ዘይኮነስ ጨሪሹ’ውን ከሰንፎ ይኽእል እዩ:: ብዘይ እዞም ምንጪታት እዚአቶም ድማ ጨቆንቲ ይዳኸሙን ይወድቁን:: …”

”From Dictatorship to Democracy” ዘርእስታ መጽሓፍ: ገና ቀዳማይ ምዕራፍ ኣንቢበ ከይወዳእኩ እንከለኹ’የ:- እዚኣሲ ኩሉ ኤርትራዊ እንተዘንብባ! ኢለ ተመንየ:: ቅድሚ ሓደ ሽዱሽተ ወርሒ’ዩ ኔሩ:: ሎሚ ምሸት ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ብ ቋንቋ ትግርኛ ረኺበያ:: እምበኣርከስ ካብዛ ብ ዳንኤል ረዘነ ብ 2003 ናብ ትግርኛ ተተርጒማ ዝተዘርገሐት መጽሓፍ: ስዒቡ ንዘሎ ምስሊ ብምጥዋቕ ነታ መጽሓፍ ኣብ ኮምፑተርኩም ጌርኩም ወይ ውን አብ ወረቐት ሓቲምኩም ከተንብብዋ ይዕድመኩም::

Click image to download PDF

Click image to download PDF

Download link >> DictatorshipToDemocracy_Tigrigna

4 thoughts on “ካብ ውልቀ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s