ዘመነ-“ሻዕብያ” ኣምጽኦ ቃላት

Orwel_newspeak

ኤርትራውያን ሎሚ: ቋንቋና (ፖለቲካዊ ቋንቋና) ብብዙሕ መዳያቱ ኣዝዩ ድኹምን ኣዝዩ ዘይገላጽን ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኢና ዘሎና::

እቲ ሓያል ጸሓፊ ጆርጅ ኦርወል ብዛዕ ብልሽውና መንግስታት አመልኪቱ: ምስ ብልሽውና ፖለቲካ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ብልሽውና ናይ ቋንቋ ኣሎ: ይብል::[1] ንጨቆንቲ ስርዓታት ንምርዳእ: ነቲ እቶም ስርዓታት ዘተኣታትውዎ ሓደሽቲ ቃላትን ዘይንቡር ቋንቋን ቀው ኢልካ ምስትውዓል የድሊ: ይብል::

ቀጺሉ እቲ ጸሓፋይ: ብልሽው ቋንቋ ፍረ ብልሽው ፖለቲካ ጥራይ ኮይኑ ደው ኣይብልን’ዩ: ይብል:: እንታይ ደኣ: እቲ ብልሽው ቋንቋ ብወገኑ ንዝያዳ ዝተበላሸወ ፖለቲካ መሰረት ይኸውን:: በዚ ኸምዚ ብልሽው ፖለቲካ ንብልሽው ቋንቋን እናደረኸ: ብልሽው ቋንቋ ብወገኑ ኸኣ ንብልሽው ፖለቲካ ሓጋዚ እናኮነ እቲ ዓንኬል ይቕጽል::

ፖለቲካዊ ቋንቋና ድኹምን ጋሕማጥን ዝኾነሉ ምኽንያት ኣተሓሳስባና ከምኡ ድኹም ስለዝኾነ’ዩ:: ግናኸ እዚ ፍረ ድኹም ኣተሓሳስባ ዝኾነ ድኹም ቋንቋ ብወገኑ ነቲ ኣተሓሳስባና መሊሱ ድኹም ንክኸውን ሓጋዚ ተራ ይጻወት::

ከም ርእይቶ ጆርጅ ኦርወል:- ፖለቲካዊ ብልሽውና ንምዕራይ ብቐዳምነት ነቲ ቋንቋ ብምዕራይ እንተጀመርናዮ’ውን የምሕረልናዩ::

እስከ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንፈትኖ:: ንአብነት: “አገልግሎት” ወይ ውን “ታዕሊም” ዝብላ ልሙዳት ቃላት ክንዲ ንጥቀም በቲ ትርጉመን ዝኾነ አጸዋውዓ “ወተሃደራዊ ዕስክርና” እንተተኪእናየን ዕላልና ከምዚ መሰለ:-

“ኩሉ ኤርትራዊ ክዕስከር ግድን’ዩ: ወይ አብ መዓስከር ሳዋ ወይ ዊዓ”:
“እቲ ዕስክርና ብሕጊ ን 18 ወርሒ ጥራይ’ዩ ዝነበረ”:
“ኣብ ዕስክርና ክንደይ ዓመት ገርካ?”:
“ኦይ ንሱ ደኣ ዓስራይ ዙርያ እንድዩ ተዓስኪሩ::”
: ወዘተ.

ትርጉም “ግፋ” ብሕጽር ዝበለ:- “ናይ ምንግስቲ ፍቓድ ወረቐት ሒዞም ንዘይተረኽቡ ሰባት ብኣልማማ ብሓይሊ ብረት ኣስገዲድካ ናብ ቤት-ማእሰርቲ ምውሳድ:” እዩ:: አብ ክንዲ “ግፋ” ትብል ቃል “ማእሰርቲ” እንተንጥቀም ከምዚ ምበልና:-

“ሎሚ ንግሆ ወተሃደራት አብ ገዛውትና ን ብዙሓት ኣሲሮም ወሲዶሞም:: ልዕሊ ክልተ በጣሕ”:
“ጽባሕ ንግሆ አሃዱና ክትኣስር ክትወፍር’ያ::”
: ወዘተ.

______________________________________

02/01/2013:- ኣብቲ ኣርእስቲ “ሻዕብያ” ክብል ከለኹ: ነዚ ንኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት ማለትይ እዩ:: ምናልባሽ ነዚ ዘሎ ስርዓት “ሻዕብያ” ምባል ትኽክል አይኮነን ንዝብሉ ወገናት ይቕሬታ ይሓትት:: እንተኾነ ግን: ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ልሙድ ዘይኮነ መጸውዒ (ከምኒ “ስርዓት-ህግደፍ” ወይ “ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ” ወዘተ.) ክጥቀም ኣይመረጽኩን:: ደሓር ከኣ ብዛዕባ መን ንዛረብ ከም ዘሎና ርዱእ ክሳዕ ዝኾነ አክንዲ “ሻዕብያ” ዝብል ቃል “እዚኦም!” ብዝብል ተኪእና እንተኣንበብናዮ ውን ጸገም የብሉን::

4 thoughts on “ዘመነ-“ሻዕብያ” ኣምጽኦ ቃላት

 1. Sami, Thank you so much. I also appreciate your thought provoking writings. I always feel proud to share your ideas and it enlightens me from deep in. I always remember of your critical and wise approach in analysis things.

  May 2014 be year of enlightenement and glory!!!!!!!

  I always miss the days we were spending debating on high level of thoughts!

  Tes

  Like

 2. Sami, a very good dimensional analysis. I don’t know how I came into coincidence with your beautiful paragraph.

  I was thinking on the definition of government in tigrigna- in tigrigna as “Me’nGisti”. If we look depenly into this, it stands for the one who can do everything, above everything (omnipotent), omnipresent, etc.

  Instead, it should be “amehadari hager” which it will give much a safer and democratic meaning.

  I expect you to write more in this regard. Great as usual!
  Tesfie

  Like

  • Thanks Tesfe. I was thinking of you when I was writing this actually! I know you would have an input. You are right replacing the title with Amahadari hager gives a different more accurate meaning.

   If you have not read it, you will enjoy reading “Politics and the English Language” essay (it’s free on line)…

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s