ይገርመናሎ፦ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ይግረሙ::

ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ምሕደራ ኤርትራ አመልኪቱ ብዝሃቦ ርእይቶ ብዙሓት ግዱሳት ኤርትራውያን ይግረሙ፦ “ዴሞክራሲ ዘይ-ዴሞክራሲ: ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት:… ከምኡታት ዝበሃል ምህውታት አብዛ ሃገር ክመጽእ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ አብ ካልእ ዓለም: ወይ ድማ [ከም ኣማራጺ] አብ ወርሒ ሰፊሩ ክሓስብ አለዎ:”
onion-truth_small_logo

እዚ ከምዚ ዝበለ ርእይቶ፣ ኣተሓሳስባ ናይቲ ዘብረዮ ዘይብሉ ን ልዕሊ 23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ምዃኑ ሃንደበት ዝኾኖም ዜጋታት ብዙሕ ይግረሙ:: “አብዚ ሃገር ካልእ ሰልፍታት ክህልዉ አይነፍቅድን ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ምስ በሉኒ: መጀመርያ ሓሶት’ዩ መሲሉኒ:” ይብል ሓደ ካብቶም ዝተገረሙ ዜጋታት: “ሕጂ ውን ‘ተኾነ… ከቢድ’ዩ::” ንምግራሙ መግለጺ ዝኾኖ ቃላት ስለ ዝሰኣነ: ናይ ዓቅሊጽበት: ርእሱ የማነ ጸጋም እንዳበለ::

Issu_2014

“ዴሞክራሲ ዘይ-ዴሞክራሲ: ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት:… ከምኡታት ዝበሃል ምህውታት አብዛ ሃገር ክመጽእ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ አብ ካልእ ዓለም: ወይ ድማ አብ ወርሒ ኮይኑ ክሓስብ አለዎ::”

“I’m surprised!” ትብል ካብቶም ዘዘራረብናዮም ሓንቲ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ብትምህርቲ ናብ ካናዳ ዝመጸት ኤርትራዊት መንእሰይ፣ ብምቕጻል: “I’m surprised! ካብ ኣፉ ክሳዕ ዝሰምዖ: ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገጺ ከምዚ ምኳኑ … you know… wow..” ብምባል ምግራማ ገሊጻ::

ሓደ ካብቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ዝቃወሙ መንእሰይ ብወገኑ: “Now we have the proof!” ኢሉና: ገጹ ብታሕጓስ ብርህ እሉ:: የማናይ ኢዱ አብቲ ጣውላ አሞርኪሱ: ነቲ ጣውላ ብአመልካቲቶ አጻብዕቱ ደጋጊሙ ከም ደርሆ ትኹብ ትኹብ እናበለ: “ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ከምዘየለ: መንግስቲ ጨቋኒ ምኳኑ: ሕጂ ኣሉ ዘይትበሃላ መርትዖ ረኺብና::” ነቲ ጣውላ ምምርኳስ ገዲፉ: አብ ሰድይኡ እንደገና ንድሕሪት ቅንዕ እንዳበለ: “now we have proof!” ኢሉ ብታሕጓስ::

ብ፦ ብኹላቶም ዝተገረመ ተዓዛቢ

2 thoughts on “ይገርመናሎ፦ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ይግረሙ::

  1. Well, the born psychopath, unconcsiouly turning his crippled supporters against himself! The end of his days are approaching…………………

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s