ኣይፋልኩምን ዴምህት!

“መንቀሳቐሲ!”
መዓልካ ከይበለ ንዝዘንጠለካ ጓና
ኮር ተገምጠል’ዩ ክንድዚ መሽክንክን ልመና፣
አብ ዝደበነ ገጹ ፍሽኽታ ሰዅዑ
ውሪሕሪሕ ቁሊሕሊሕ፣ የማነጸጋም ጥቕኡ።

… ተገፋፊ

ከም ከፍቲ ናብ ዕዳጋ፣ ዝውሰዱ ናብ ማሕረዲ
ኮብኪቦም ይወስድዎም ነቶም ግዳያት መዓልቲ፣
ብዘይ ፈሪሃ ‘ዝግሄር፣ ብዘይ ንሕስያ
አሕሊፎም ሃብዎም ካን ን ሻዕብያ።

… ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s