ዐሰርቱ ትእዛዛት ሻዕብያ

  1. ካብ መግዛእቲ ዘውጻእኩኻ፡ ኣነ ኣምላኽካ እየ። ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሀልዉኻ።
  2. ፓርቲ ዘበለን ንርእስኻ ኣይትግበር። ብዝኾነ ምኽንያት ኣይትጠርነፍ፡ ኣይትተኣከብ።
  3. ስም ስውኣት ብኸንቱ ኣይተልዕል።
  4. ሃገራዊ ብዓላት ንኸተብዕል ሐልወን። ሰለስተን-ስሳን-ሰለስተን መዓልቲ ዕየ፣ ብዘይ ደሞዝ፣ ንሃገራዊ ብዓላት ግና ብሓጎስን ብጭፈራን ዘክረን።
  5. ኣብታ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ኺነውሕ፡ ንሹማምንቲኻ ኣኽብር።
  6. ኣይትቕተል። እንተድልዩ ትሕቲ ብርኪ ተኩስ።
  7. ኣይትዘሙ። በዓል ስልጣን ኣይኮንካን።
  8. ኣይትስረቕ። ኩሉ ሃብቲን እታ መርየትን ንመንግስቲ እተቐደሰ’ዩ።
  9. ብሓሶት ኣይትመስክር። ናይ መርመራ ግዜ ከይናውሓካ።
  10. ዘይናትካ ዕረፍትን ሰላምን ኣይትመነ። ትምኒት ናይ ስግረዶብ ሓሳብ ትዘርእ እያ።

333

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ? — ስግረዶብ ይጥርጠር።

eri_flag2

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ?

እታ እንኮ ሓላፍነታ ኣብ ማእከል ባንዴራና ምህላው ዝኾነ ቆጽሊ ኣውሊዐይ፡ ቅንያቱ ንስራሕ ከም ዘይተቐልቀለት ተፈሊጡ። ሃገራዊ ግቡኣ ጠንጢና ብስግረዶብ ተሸሪባ ከይትኸውን ይጥርጠር።

ኣውሊዐይ ንኹላቶም ባእታታት ባንዴራ ኤርትራ ትቕድሞም እያ፣ ብግድምና ። እቶም ካብ ፈለማ 1950ታት ጀሚሮም ዝፈልጥዋ ከምዚ ናይ ሎሚ ብጫ ካይኮነት’ዮም ዝዝክርዋ።

ወግዓዊ መዝገባት መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ምቅይያር ሕብሪ ኣውሊዐይ ኣመልኪቶም ዝህብዎ መብርሂ የልቦን፡ ይኹን ምበር ገለገለ ሰባት ሕብራ ዝቐየረት ኣንጻር ውልቀመላኽነት ተቓውሞ’ዩ ዝብሉ ኣለው (ኣነ)። ብምረት’ያ ቐምሲላ እምበር ሕብራ ኣይቀየረትን ዝብሉ ውን ኣለዉ። እዚ ኾይኑ እቲ፡ ኣውሊዐይ ነዚ ሎሚ ዝቐምሰለ ተስፋ ኤርትራውያን ብግቡእ ትለብሶ።

proportions

ሓደ ርብዒ መርየት ሓደ ርብዒ ባሕሪ፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝከውን ዝፈሰሰ ደም።

ሓንሳብ ሓንሳብ ባንዴራና ትንቢታዊ መልእኽቲ ዝሓዘለት ኮይኑ ይስመዓኒ። ከምቲ ኣብ እዋን ስትራተጂካዊ ምዝላቕ፡ ኣብ 70ታት ኮይኖም ንናጽነት ዝተነበይዎ፡ ከምኡ ደኣ ኣብ 90ታት ኮይኖም ንሎሚ ተነብዮምልና ከይኮኑ? ሓደ ርብዒ ቆጽለዋይ (ሕርሻዊ መርየት)፡ ሓደ ርብዒ ሰመያዊ (ባሕሪና)፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝኸውን ድማ ቀይሕ ፍሳስ ደም ኤርትራውያን።

ወረ እቲ ቆጽለዋይ ሕብራሲ፡ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝምነዮ ልሙዕ መርየት ኤውሮጳ ደኣ ኸይከውን? እቲ ሰመያዊ  ከኣ ነቲ ናብ ልሙዕ መርየት ክንበጽሕ ክንሰግሮ ዘሎና ባሕሪ መመልከተ። ኣብ ፈተነ ስግረዶብ ዝፈሰሰ ደም ውን ኣይወሓደን። ተነብዮምልና ብሓቂ።

Eritrean Official flag

ወግዓዊ ባንዴራ ኤርትራ (ካብ ፋይል)

 

What’s really ‘inside Eritrea’? a comment on the misuse of Millennium Development Goals records by the BBC World News and others

Because the government does not allow journalists into the country, reporting is often done by interpreting “the signs” from a distance.

The recent European migrant crisis has added to the curiosity about the African state of Eritrea[1].

Eritreans make up a huge proportion of migrants to Europe. In 2015, one-fourth of the migrants to reach Italy by boat were Eritreans[2]. These numbers are alarming given the population size of Eritrea. Eritrean population, estimated at six million, is only a fraction of the other top migrant-producing countries to Europe.

The suffering of Eritreans is an internationally well-recognized fact[3]. Migrants from Eritrea and Syria are the only two nationalities that have over 90 per cent asylum recognition rate in EU states[4]. This means the EU recognizes nine out of ten migrant from Eritrea as legitimate refugees that need protection from their own country. Continue reading