ዐሰርቱ ትእዛዛት ሻዕብያ

  1. ካብ መግዛእቲ ዘውጻእኩኻ፡ ኣነ ኣምላኽካ እየ። ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሀልዉኻ።
  2. ፓርቲ ዘበለን ንርእስኻ ኣይትግበር። ብዝኾነ ምኽንያት ኣይትጠርነፍ፡ ኣይትተኣከብ።
  3. ስም ስውኣት ብኸንቱ ኣይተልዕል።
  4. ሃገራዊ ብዓላት ንኸተብዕል ሐልወን። ሰለስተን-ስሳን-ሰለስተን መዓልቲ ዕየ፣ ብዘይ ደሞዝ፣ ንሃገራዊ ብዓላት ግና ብሓጎስን ብጭፈራን ዘክረን።
  5. ኣብታ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ኺነውሕ፡ ንሹማምንቲኻ ኣኽብር።
  6. ኣይትቕተል። እንተድልዩ ትሕቲ ብርኪ ተኩስ።
  7. ኣይትዘሙ። በዓል ስልጣን ኣይኮንካን።
  8. ኣይትስረቕ። ኩሉ ሃብቲን እታ መርየትን ንመንግስቲ እተቐደሰ’ዩ።
  9. ብሓሶት ኣይትመስክር። ናይ መርመራ ግዜ ከይናውሓካ።
  10. ዘይናትካ ዕረፍትን ሰላምን ኣይትመነ። ትምኒት ናይ ስግረዶብ ሓሳብ ትዘርእ እያ።

333

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ? — ስግረዶብ ይጥርጠር።

eri_flag2

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ?

እታ እንኮ ሓላፍነታ ኣብ ማእከል ባንዴራና ምህላው ዝኾነ ቆጽሊ ኣውሊዐይ፡ ቅንያቱ ንስራሕ ከም ዘይተቐልቀለት ተፈሊጡ። ሃገራዊ ግቡኣ ጠንጢና ብስግረዶብ ተሸሪባ ከይትኸውን ይጥርጠር።

ኣውሊዐይ ንኹላቶም ባእታታት ባንዴራ ኤርትራ ትቕድሞም እያ፣ ብግድምና ። እቶም ካብ ፈለማ 1950ታት ጀሚሮም ዝፈልጥዋ ከምዚ ናይ ሎሚ ብጫ ካይኮነት’ዮም ዝዝክርዋ።

ወግዓዊ መዝገባት መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ምቅይያር ሕብሪ ኣውሊዐይ ኣመልኪቶም ዝህብዎ መብርሂ የልቦን፡ ይኹን ምበር ገለገለ ሰባት ሕብራ ዝቐየረት ኣንጻር ውልቀመላኽነት ተቓውሞ’ዩ ዝብሉ ኣለው (ኣነ)። ብምረት’ያ ቐምሲላ እምበር ሕብራ ኣይቀየረትን ዝብሉ ውን ኣለዉ። እዚ ኾይኑ እቲ፡ ኣውሊዐይ ነዚ ሎሚ ዝቐምሰለ ተስፋ ኤርትራውያን ብግቡእ ትለብሶ።

proportions

ሓደ ርብዒ መርየት ሓደ ርብዒ ባሕሪ፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝከውን ዝፈሰሰ ደም።

ሓንሳብ ሓንሳብ ባንዴራና ትንቢታዊ መልእኽቲ ዝሓዘለት ኮይኑ ይስመዓኒ። ከምቲ ኣብ እዋን ስትራተጂካዊ ምዝላቕ፡ ኣብ 70ታት ኮይኖም ንናጽነት ዝተነበይዎ፡ ከምኡ ደኣ ኣብ 90ታት ኮይኖም ንሎሚ ተነብዮምልና ከይኮኑ? ሓደ ርብዒ ቆጽለዋይ (ሕርሻዊ መርየት)፡ ሓደ ርብዒ ሰመያዊ (ባሕሪና)፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝኸውን ድማ ቀይሕ ፍሳስ ደም ኤርትራውያን።

ወረ እቲ ቆጽለዋይ ሕብራሲ፡ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝምነዮ ልሙዕ መርየት ኤውሮጳ ደኣ ኸይከውን? እቲ ሰመያዊ  ከኣ ነቲ ናብ ልሙዕ መርየት ክንበጽሕ ክንሰግሮ ዘሎና ባሕሪ መመልከተ። ኣብ ፈተነ ስግረዶብ ዝፈሰሰ ደም ውን ኣይወሓደን። ተነብዮምልና ብሓቂ።

Eritrean Official flag

ወግዓዊ ባንዴራ ኤርትራ (ካብ ፋይል)

 

The Best Dissident Diaries of the Year

As we welcome 2015, a brief look at the most read and most shared posts of 2014.

1. “Concentration camps of Israel” – Eritrean President

IA_concentration_camp

2.  They too have their story–Desiderata

3. ተቐማጦ ኣስመራ ብ ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት ንዝተገብረሎም ኣገልግሎት ኣመስጊኖም::

Capture2

Continue reading

ይገርመናሎ፦ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ይግረሙ::

ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ምሕደራ ኤርትራ አመልኪቱ ብዝሃቦ ርእይቶ ብዙሓት ግዱሳት ኤርትራውያን ይግረሙ፦ “ዴሞክራሲ ዘይ-ዴሞክራሲ: ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት:… ከምኡታት ዝበሃል ምህውታት አብዛ ሃገር ክመጽእ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ አብ ካልእ ዓለም: ወይ ድማ [ከም ኣማራጺ] አብ ወርሒ ሰፊሩ ክሓስብ አለዎ:”
onion-truth_small_logo

እዚ ከምዚ ዝበለ ርእይቶ፣ ኣተሓሳስባ ናይቲ ዘብረዮ ዘይብሉ ን ልዕሊ 23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ምዃኑ ሃንደበት ዝኾኖም ዜጋታት ብዙሕ ይግረሙ:: “አብዚ ሃገር ካልእ ሰልፍታት ክህልዉ አይነፍቅድን ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ምስ በሉኒ: መጀመርያ ሓሶት’ዩ መሲሉኒ:” ይብል ሓደ ካብቶም ዝተገረሙ ዜጋታት: “ሕጂ ውን ‘ተኾነ… ከቢድ’ዩ::” ንምግራሙ መግለጺ ዝኾኖ ቃላት ስለ ዝሰኣነ: ናይ ዓቅሊጽበት: ርእሱ የማነ ጸጋም እንዳበለ::

Issu_2014

“ዴሞክራሲ ዘይ-ዴሞክራሲ: ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት:… ከምኡታት ዝበሃል ምህውታት አብዛ ሃገር ክመጽእ’ዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ አብ ካልእ ዓለም: ወይ ድማ አብ ወርሒ ኮይኑ ክሓስብ አለዎ::”

“I’m surprised!” ትብል ካብቶም ዘዘራረብናዮም ሓንቲ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ብትምህርቲ ናብ ካናዳ ዝመጸት ኤርትራዊት መንእሰይ፣ ብምቕጻል: “I’m surprised! ካብ ኣፉ ክሳዕ ዝሰምዖ: ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገጺ ከምዚ ምኳኑ … you know… wow..” ብምባል ምግራማ ገሊጻ::

ሓደ ካብቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ዝቃወሙ መንእሰይ ብወገኑ: “Now we have the proof!” ኢሉና: ገጹ ብታሕጓስ ብርህ እሉ:: የማናይ ኢዱ አብቲ ጣውላ አሞርኪሱ: ነቲ ጣውላ ብአመልካቲቶ አጻብዕቱ ደጋጊሙ ከም ደርሆ ትኹብ ትኹብ እናበለ: “ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ከምዘየለ: መንግስቲ ጨቋኒ ምኳኑ: ሕጂ ኣሉ ዘይትበሃላ መርትዖ ረኺብና::” ነቲ ጣውላ ምምርኳስ ገዲፉ: አብ ሰድይኡ እንደገና ንድሕሪት ቅንዕ እንዳበለ: “now we have proof!” ኢሉ ብታሕጓስ::

ብ፦ ብኹላቶም ዝተገረመ ተዓዛቢ

The Ten Commandments, Eritrea Style

PFDJ commandmentsx

I. You shall have no other gods before me, the ruling party, who brought you liberation.

II. You shall not have for yourself political parties.

III. You shall not take the name of martyrs in vain. Lest you blaspheme against martyrs’ legacy–the ruling party.

IV. Remember to celebrate. Three hundred sixty and three days you shall labor without pay, but celebrate and dance during the National holidays. Lack of jubilation is but a protest.

V. Honor your appointed officials, that your days may be peaceful in the land.

VI. You shall not murder. Aim shots below the knee.

VII. You shall not commit adultery. Lest you compete with your colonels and officials.

VIII. You shall not steal. The land and its fruits are consecrated to government.

IX. You shall not bear false witness. Why prolong your torture.

X. You shall not covet freedom and life. These are the seeds to all illegal border crossing.

ተቐማጦ ኣስመራ ብ ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት ንዝተገብረሎም ኣገልግሎት ኣመስጊኖም::

The Onion*
onion_Truth LOGO_small

Capture2
ተቐማጦ ከተማ ኣስመራ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ዴምህት) ንንጥፈታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንምድንፋዕ ዝገበሮ ሓገዝ ኣመልኪቶም: ምስጋናኦም ገሊጾም:: ከምዝዝከር ዝሓለፈ ቅንያት: ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት ን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ወኪሎም ምስ ጸጥታ ከተማ ዝተሓሓዝ ዕውት ኣገልግሎት ክህቡ ቀንዮምዮም::

ተቐማጢ ከባቢ ማይተመናይ ዝኾኑ ኣቶ. ገራህቱ “እዚ ሎሚ ኣባላት ዴ.ም.ህ.ት ዘርኣይዎ ምትሕብባር ነቲ አብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት (ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን) ዘሎ ምሕዝነት ዘዘካኽር’ዩ” ክብሉ ሓጎሶም ገሊጾም:: ተቐማቲት ጸጸራት ዝኾና ወ/ሮ ዝፋን ብ ወገነን: ዴ.ም.ህ.ት ዝገበርዎ ምትሕብባር “ነቲ ስርዓት ወያነ ክፈጥሮ ዝፈተነ ጽልኢ ዘፍሽል’ዩ” ክብላ ገሊጸንኦ::

ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት ብወገኖም ኣብ መጻኢ ንተመሳሳሊ ዕዮ ዘለዎም ድልውነት ብምግላጽ: ነቲ ብ ተቐማጦ ኣስመራ ዝተገብረሎም ምቕሉል አቀባብላን ምትሕብባርን ኣሞጊሶም::

_________________________________

ብዛዕባ ዴ.ም.ህ.ት ዝያዳ ንምፍላጥ: ኣብ ዌብ-ሳይቶም ወይ ውን ብ ቁ.ሳጹን 11653-ኣስመራ ደብዳበ ልኢኽኩም ምውካስ ይክኣል::

TPDM_website

—-
*no affiliation to The Onion :-/

ቃለመሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013/ His Excellency New Year Address

“ሓድሽ ዓመት” ትብል ተስፋ ዝመልኣ ቃል ምስ “ፕረዚደንት ኢሳይያስ” ዝብል ቃል ኣብ ሓደ መስመር ተጻሒፈን ክትርኢ ክፈጥሮ ዝኽእል ሕርቃን ኣሎ: ኣቐዲመ ይቕሪታ ይሓትት:: ጉዳይ እቲ ቃለመሕትት እንተደኣ ኮይኑ: ነዛ ስዒባ ዘላ ስእሊ ቀው ኢልካ ብምጥማት እትረኽቦ መጠን ሓበሬታ ካብቲ ነቲ ናይ ልዕሊ ሰለስተ ሰዓት ቃለመሕተት ብምክትታል እትረኽብዎ ሓበሬታ ዝተፈልየ አይኮነን:: ስለዚ እቲ ናይቲ ቃለመሕትት ስእሊ እንሆ:: ጠጥዑሙ::

So at first I thought I would provide you a link to the entire interview/lecture on youtube, I don’t know what I was thinking. I thought the interview would speak for itself why people like me don’t enthusiastically support His Excellency Admiral General. But naa, just enjoy this beautiful portrait of the interview. You will get more useful information eyeballing  this portrait than watching the plus three hours of ‘interview’ anyway.

interview

ምንፋር ጥራይ እኹል መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ:: (ሓተታ-Part 1)

ሓተታ

ሓተታ

ገለ ዘደናግርዎ እንተረኸቡ ኢሎም: “አይፋል: ጸላም ጤል አይኮነትን:: ርግቢት እያ::” ነዚ ምስ ኣጣል ዝዓበየ ህዝብስ ያኢ ብዛዕባ ጤል ክምህርዎ:: ጅግና ህዝብና: ንሱ-ንሕና: ንሕና-ንሱ ኩሉ ግዜ አብ ጎንና’ዩ::

ህዝብና: ስለ ዝበረረት ጥራይ መርገጺኡ ዝቕይር: ተወላዋሊ መሲልዎም: “በሪራ በል እነሀት! ሕጂኸ እንታይ ትብል?” እናበሉ እንክሓቱዎ:: እቲ ንቑሕ ህዝብና ግን ኣየድሃበሎምን:: ለባም ህዝብና ስራሕ እምበር ሞጎት አይፈቱን’ዩ:: ተባዕ ህዝብና: ብትብዓት ይምእዘዝ እምበር ንሓለፍቱ ኣይነቅፍን’ዩ:: መን’ሞ ከምዚ ህዝቢ::

ብመሰረቱ ዋላ ትንፈር ብዘየገድስ: “ጤል እያ” ወይውን “ርግቢት እያ” ኢልካ ብታህዋኽ ምድምዳም ምዕቡል ባህሊ አይኮነን:: እትነፍር ጤል ርኢኻ አይትፈልጥን ትኸውን: እዚ ተሞክሮኻ ንበይኑ ግን: ጤል አይኮነትን ንኽትብል መሰል አየውሕሰካን እዩ::

እቶም አይጤልን’ያ ክብሉ ዝፍትኑ: ብዘይካ ምንፋር ካልእ እንታይ ህዝቢ ዘይፈልጦ ዝፈለጥዎ ነገር ስለዘሎ’ዩ? ዋላስ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ነፊሩ አኺልዎ ጤል ክኸውን አይክእልንዩ? በዚ ጸቢብ አተሓሳስባ እንተደኣ ተመሪሕና ደኣ: ኩሉ ዝነፍር ዘበለ ጤል አይኮነን ክንብል ኢና ማለት ድዩ? ኣይፋል:: ዋላ ትንፈር ደኣምበር ጤል’ያ:: ምንፋር ጥራይ ንበይኑ: እኹል መርትዖ ክኸውን ስለዘይክእል::
ሚኒስትሪ ዜና:: ታሕሳስ 25: 2012:: ኣስመራ::

ውዲት ‘ተቓወምቲን’–ንቕሓት መንግስትናን

ገለገለ ኤርትራውያን ነቲ መለለይ ፖለቲካዊ ባህልና ዝኾነ: “ተወፋይነት”: “ሓቦ”: “ኒሕ” ዝብል ቃላት ገዲፎም: መሰል ዋላ ዴሞክራሲ ክብሉ አዝዩ ዘሕዝን’ዩ:: መንግስትና ነዚ ውዲት ምዃኑ ብኣግኡ ስለዝተረድኦ: ነዚ “መሰል” ዝበሃል አብ ሃገርና ከስገድድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣምር ንምእላይ ክሳዕ ሕጂ ዝምጎስ ተበግሶ ክገብር ጸኒሑን ይገብር አሎን::

ሓደ ኣባል እዘን ተቓወምቲ-ጉጅለታት ዝኾነ ኤርትራዊ: “ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይተግበር:” ኢሉ ይጭድር ይኸውን: ነዚ ተቓዋማይ መልስና ሓጺር’ዩ: “ስለምንታይ አሜሪካ ሎሚ ብዛዕባ ዴሞክራሲ አብ ኤርትራ ተገዲሳ:” እዩ:: እዚ ንናጽነትን ንዴሞክራሲን ኢሉ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት (ማለት 30 ዓመታት) ዝተቓለሰ መንግስቲ: ብዛዕባ ጉዳይ ዴሞክራሲን መሰል ወዲ ሰብን ንዓለም ምመሃረ እንበር: በንጻሩ ክንምህረካ ኣይምተባህለን::

መብዛሕትኦም እዞም ‘ተቓወምቲ’ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን: ብ ዘይኤርትራዊ አተሓሳስባን ባህልን ስለ ዝተበገሱ:-

(ሀ) መብዛሕትኡ ጥርዓን እዞም ‘ንቃወም ኢና’ ዝብሉ:- “አብ ሃገርና ቅዋም ይተግበር”: “አብ ሃገርና ዴሞክራሲን ፍትሕን ንደሊ”: “ናይ ሃይማኖታት መሰል ይተሓሎ”: “ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን መሰልና ይተሓሎ”: “እሱራት ይፈትሑ” ወዘተ. ዝብል: እንተተግቢሩ አዝዩ ሓደገኛን ንህላወ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ሕልምታት እዩ:: ብመሰረቱ:

(ለ) “ዴሞክራሲ”: “ሰብኣዊ መሰላት”: ወዘተ ዝዓይነቱ ስነ-ሓሳባት አብ ሃገርና ከስርሕ ዘይክእል (አረ ናብ ቋንቋና ክትርጎም’ኳ ዝኸብድ): ምስቲ ክቡር ባህልናን ንቡር አሰራርሓን መንግስትና ዘይከይድ ባዕዲ ዝኾነ ምዕራባዊ ኣምር (Western concept) እዩ::

(ሐ) መብዛሕትኡ ዘልዕልዎ ኣርእስቲ: ህዝቢ ንሃገር እንታይ ክገብረላ ይግበኦ ዘይኮነሲ: መንግስቲ ንሃገር ንታይ ክገብር ይግበኦ ጥራይ እዩ (ብርግጽ ተቓውሞኦም ንመንግስቲ እንበር ንህዝቢ ክሳዕ ዘይኮነ ንተግባራት መንግስቲ ጥራይ ኣተኩሮም ክዛረቡ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ: ይኹን ደኣ እንበር እዚ እኹል ምኽንያት አይኮነን):: ብተወሳኺ:

(መ) ኩሉ ጥርዓናት ናይዞም ተቓወምቲ-ጉጅለታት ከምኡ ውን ተቓወምቲ-ውልቀሰባት በቲ ግቡእ መሳልል መንግስቲ (proper channels) ዘይኮነሲ: ብኣግባብ ዘይብሉ ጫውጫውታን ድፍረትን አብ ፈቐዶ ጎደናታት ወጻኢ ሃገራትን አብ ናይ ኢንተርነት መርበባትን እዩ:: “ሕቶን: ርእይቶን” አብ ባህሊ ውድብና ካብ ሜዳ አትሒዙ እንሰርሓሉ አገባብ እዩ:: ሕቶ ዘለዎ ብኣገባብ ንዝምልከቶም ጨንፈራት መንግስቲ ወይ ከኣ ንኤምባሲታትና ዘይውከል?

እዞም ንመንግስትና ክቃወሙ ዝፍትኑ ግና ብናይወልቆም ተበግሶ እዩ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ኮይኑ ይስመዓኒ:: ብምዕራባውያን ሃገራት ተዘይ ተነጊርዎ: ሓደ ኤርትራዊ ሰብ ከመይ ጌሩ ባዕሉ “ናጽነት” ወይ “መሰል” ዝብል ኣመራት ከልዕል ይኽእል? ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ: ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ባዕዳዊ ኣተሓሳስባ ጎስጓስ ብትሪ ክቃወም ሃገራዊ ግቡኡ እዩ::

onion_Truth LOGO

________________________

Hello PressTV man/woman. Sorry to disappoint but you can’t use this article in your news as I am not associated with the real ONION News.