ኣይፋልኩምን ዴምህት!

“መንቀሳቐሲ!”
መዓልካ ከይበለ ንዝዘንጠለካ ጓና
ኮር ተገምጠል’ዩ ክንድዚ መሽክንክን ልመና፣
አብ ዝደበነ ገጹ ፍሽኽታ ሰዅዑ
ውሪሕሪሕ ቁሊሕሊሕ፣ የማነጸጋም ጥቕኡ።

… ተገፋፊ

ከም ከፍቲ ናብ ዕዳጋ፣ ዝውሰዱ ናብ ማሕረዲ
ኮብኪቦም ይወስድዎም ነቶም ግዳያት መዓልቲ፣
ብዘይ ፈሪሃ ‘ዝግሄር፣ ብዘይ ንሕስያ
አሕሊፎም ሃብዎም ካን ን ሻዕብያ።

… ወተሃደራት ዴ.ም.ህ.ት.