ሕቡራት ሃገራት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ኤርትራ ረኺቡ።

Access article in English or French from OHCHR website.

ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዌብሳይት ዝተወስደ ጽሑፍ።

Print

Geneva (8 June 2016)

ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት (Crimes against humanity)፡ ብዝሰፍሐን ሜላውን መልክዕ ኣብ ናይ ኤርትራ መዳጎኒ ማእከላት፡ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከላት ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ቦታታት እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፋ 25 ዓመታት ተፈጺሞም፡ ብመሰረት ረቡዕ ዝተዘርግሐ ሓድሽ ጸብጻብ ናይ ሕ.ሃ. ኮምሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ።

ገበናት ባርነት፡ ማእሰርቲ፡ ግዱድ ምስዋር፡ መስቀይቲ፡ ምግፋዕ፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ቅትለትን ካልኦት ኢሰብኣዊ ተግባራትን፡ ከም ኣካል ናይ ሰፊሕን ሜላውን ወፍሪ  ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ንምዝራእ፡ ተቓውሞ ህዝቢ ንምግታእን መወዳእትኡ ድማ ንናይ ኤርትራ ሲቪላዊ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምእታውን ካብ 1991 ዓ.ም ማለት ኤርትራውያን ሰበ-ስልጣናት ቁጽጽር መሬት ኤርትራ ምስ ተረከቡ፡ ዝተፈጸሙ እዮም፡  ይብል እቲ ጸብጻብ።

ኤርትራ፡ መላኺ መንግስቲ ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ኤርትራ፡ ነጻ ፈራዲ ኣካል የለን፡ ሃገራዊ ባይቶ የለን፡ ካልኦት ዲሞክራስያውያን ናይ ምሕደራ ኣካላት ውን የለዋን። ካብዚ ናይ ምሕደራን ግዝኣተ ሕግን ባዶነት ዝመንጨወ ናይ ዘይተሓታትነት ሃዋህው ድማ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ዝተፈጸሙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ኣኽኢሉ። “እዞም ገበናት ሎሚ ውን የጋጥሙ ኣለው፡” ኢሉ ማይክ ስሚዝ፡ ኣቦ-መንበር ኮምሽን ምጽራይ።

“ናይ ኤርትራ ስርዓተ-ፍርዲ፡ ንገበነኛታት ብርትዓውን ግሉጽን መንገዲ ተሓተትቲ ክገብሮም እዩ ዝብል ርጉጽ ተስፋ የሎን።     ፈጸምቲ እዞም ገበናት ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም፡ ድምጺ ናይ ግዳያት ድማ ክስማዕ ኣለዎ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ሕጂ ስጉምቲ ክወስድ ይግብኦ፡ እንተላይ ንኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ ገበነኛታት (ICC)፡ ን ኣብ ቤት-ፍርድታት ሃገራቶም ዘለዉ ሕጋጋትን ካልኦት ኣገባባትን  ብምጥቃም፡ ተሓታትነት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታት መታን ክረጋግጽ፡” ክብል ስሚዝ ጠቒሱ።

እቲ ጸብጻብ፡  “ኤርትራውያን፡ ኣደዳ ገደብ-ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ብሰንኪ ብህሎኣዊ ገበን ኣባላት ስድራ ዝወርዱ ሕኒ-ሕነኣዊ ስጉምትታት፡ ኣድልዎ ብሰንኪ ሃይማኖትን ብሄርን፡ ጾታዊ ዓመጽን ጾታ-ዝመበገሲኦም ዓመጻትን መቕተልትን ኮይኖም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ፡” ብተወሳኺ የብርህ።

ገደብ-ኣልቦ ፕሮግራማት ወተሃደራዊ/ሃገራዊ ኣገልግሎት ብተደጋጋሚ ብኤርትራውያን ከም ቀንዲ ጠንቂ ካብታ ሃገር ምህዳሞም ይጥቀሱ። ኣብ 2015, 47,025 ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮፓ ዑቕባ ሓቲቶም። ብዙሓት ካብኣቶም፡ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ መዲተራኒያን ብሰንኮፍ ጃልባታት፡ ብደላሎ ሰባት እንዳተመዝመዙ፡ ድሕነት ንምድላይ ዝሰገሩ እዮም።

እቲ ጸብጻብ ብምውሳኽ፡ ብ ሰነ 2015 ኣብ ዝተዘርግሐ ቀዳማይ ጸብጻብ ኮምሽን ምጽራይ ተሰኒዶም ዝነበሩ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተራእየ ይምልከት።

እቲ ጸብጻብ “ፍሉያት ውልቀ-ሰባት፡ እንተላይ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ እታ ሃገር ዝርከቡ ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ፡ እታ ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሰልፊ – ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን (ህ.ግ.ደ.ፍ.) – ከምኡ ውን ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ተሰከምቲ ሓላፍነት ናይቲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ካልኦት ግሉሓት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ምዃኖም፡” የለሊ።

እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ፡ “ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ተሰካሚ ሓላፍነት ናይ መብዛሕኦም ጉዳያት ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ግዱድ ማሕዩርን መስቀይቲ ኣብ ወግዓውያንን ዘይወግዓውያንን መዳጎኒ ማእከላትን እዩ፡” ይብል።

ኮምሽን፡ ኣብ ልዕሊ ዝቑጸሩ ውልቀ-ሰባት፡ ተሰከምቲ ሓላፍነት ናይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኖም ንምእማን ርትዓዊ ምኽንያት ዘለና፡ ጸብጻብ መርትዖ ሰኒዳ ኣላ። እቲ መርትዖ፡ ኣብ ምዱብ ግዜኡ ንዝምልከተን ኣካላት ምሕደራ ክፉት ክግበር እዩ፡ እንተላይ ንቤት-ፍርድታት ሕጊ፡ ጽኑዕ መምርሒታት ምሕላው ድሕነት ናይ መሰኻኽር ብምኽታል፥ መታን ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ከም ዝረክብ ንምርግጋጽ።

መሰረት እቶም ኣብዚ ጸብጻብ ተገሊጾም ዘለዉ ኣገባባት ኣካይዳ፡ 833 ቃለ-ምስክርነታት ብኤርትራውያን ከምኡ ውን 160 ጽሑፋት ደብዳቤታት፡ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ስራሕ ኮምሽን ምጽራይ፡ ካብ ፍርቂ-2014 ክሳዕ ፍርቂ-2015፡ ዝተቐበልናዮም እዮም።

ኮምሽን፡ ካልኣይ መርመራኣ እናካየደት ኣስታት 45,000 ደብዳቤታት ተቐቢላ። ዝበዝሑ ካብዚኦም፡ ንናይ ኮምሽን ቀዳማይ ጸብጻብ ዝነቕፉ ብእኩብ ዝተጻሕፉ ደብዳቤታትን ጥርዓናትን እዮም።

እዞም ደብዳቤታት፡ ሓባራዊ ቴማታትን ተመሳሳሊ ትሕዝቶን ዘለዎም ኮይኖም፡ ቀጥታዊ ውጽኢት ናይ ብመንግስቲ ዝተጠርነፈ ነቲ ምጽራይ ንምጽላም ዝዓለመ ዘመተ እዮም። ዝተማልአ ትንተና እዞም ደብዳቤታት ድሕሪ ምክያድ፡ ኮምሽን፡ ንመርመራታታ ዝምልከት ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘይምልኡ ደምዲማ።

እቲ ጸብጻብ፡ “እቲ ኣብ ኤርትራ ሳሕቲ ንዝበጽሕን ነቶም ኣብ ክፋላት እታ ርእሰ-ከተማ ዝተሓጽሩን ብግህዶ ዝረኣይ ግዳማዊ መልክዕ ህድኣትን ንቡርነትን፡ ምስቶም ብቐጻልነት ዝረኣዩ ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝገራጮ እዩ፡” ይብል።

እቲ ጸብጻብ ብምቕጻል፡ “እቶም ብ ኮምሽን ተሰኒዶም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ዓይነታት ግሉሕ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት … ኣብ ጽርግያታት ኣስመራ ኣይኮኑን ዝፍጸሙ፡ እንታይ ደኣ? ኣብ ድሕሪ ሽፋን መናድቕ መዳጎኒ ማእከላትን ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከላትን። መስቀይትን ጾታዊ ዓመጽን ከም ንቡር ኣብ ክፉት ዝፍጸሙ ገበናት ኣይኮኑን፡” ይብል።

ሽሕ’ኳ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ እንተቕረበት፡ ኮምሽን ናብ ኤርትራ ንኽትኣቱ ፍቓድ ኣይረኸበትን። ኮምሽን፡ ናብ ኤርትራ በጺሓ ዝደሓረ ርኽበታታን ርእይቶታታን ብቐጥታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ከተቕርብ ድልውነታ ተረጋግጽ።

ተፈጸመ

ሓደሽቲ ስውኣት ፦ መንግቲ ኣብ ማእከል ኣስመራ ሰብ ይቐትል

ዝሓለፈ ሰንበት፡ 3 ሚያዝያ፡ መንግስትና ካብ ኣገልሎት (ግዱድ ዕስክና) ከምልጡ ኢሎም ካብ ተሰቒሎመን ዝነበሩ ናይጽዕነት መኪና ዘሊሎም ክሃድሙ ንዝፈተኑ መንእሰያት፡ ከምቲ ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝገብርዎ፡ ብብረት ተኩሶም ሰብ ከም ዝጎድኡን፡ ካብቶም ዝተጎድኡ ድማ ዝሞቱ ከምዘለው ውን ብዝተፈላለየ ምንጭታት ክንገር ቀንዩ።

ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት፡ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝረኸቦ ሓበሬታ  መሰረት፡ ክሳዕ ሕጂ ዝተፈልጠ 29 ሰባት ከም ዝጎድኡ፡ ካብኣቶም ሽዱሽተ ብቕጽበት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 5 ድማ ኣብ ሕክምና ከምዝሞቱ፣ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ‘ሆስፒታል’፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ከምዘለዉ ሓቢሩ። ማርቲን ኣብ ጽሑፉ ናይቶም ዝሞቱ ናይ ኩሎም ኣስማት ኣለኒ፡ ቤተሰብ ክሳዕ ዘይተርኡ ግና፡ ናይቶም ቤተሰቦም ዝተረድኡ ጥራይ ክነግርየ ብምባል ናይ ክልተ መንነት ገሊጹ፡ ንሳቶም ድማ፦

 1. ጨዓይ ሃብተስላሴ ገብረመስቀል — ኣብኡ፡ ኣቶ ሃብተስላሴ፡ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ዝቕመጡ ናይ እንዳ ዓለባ ሰራሕተኛ ‘ዮም።
 2. ያፍየት ፍስሃየ መንገሻ — ኣብኡ ኣቶ ፍስሃየ ኣብ ማይተመናይ ዝቕመጡ ኮይኖም ምስ መጎዓዝያ ዝተተሓሓዘ ስራሕ ‘ዮም ዝሰርሑ።

እዞም ክልተ መወትቲ ካብቶም ክሃድሙ ክብሉ ዝተቐትሉ ኣይኮኑን፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ዝተለከሙ ግለሰባትዮም።

ካብቶም ተጎዲኦም ኣብ ሕክምና ዘለው 18 ሰባት ድማ፡ ናይ 10 ሰባት ኣስማቶም ከምዚ ዝስዕብ ይዝርዝር፦

 1. ዳዊት ሚካኤል
 2. ኣብራሃም ፍሰሃ
 3. ሃብቶም ግርማይ
 4. መድሃኔ ገብረመድህን
 5. ቢንያም ዘርኣይ
 6. ዮናስ ጠዓመ
 7. ሰዓረ ወልዳይ
 8. ዮናታን ዓንደሚካኤል
 9. ባሲልዮስ ዘምህረት
 10. ሳሙኤል ተክኤ

ናብቲ ኣርእስቲ ጽሑፈይ ክመለስ፡ መንግስትና ነቶም ብግፍዒ ዝቐተሎም ግለሰባት “ስውኣት” ብምባል’ዩ ክጽውዖም፡ እዚ ድማ’ዩ ዝገርም ነገር። ብመሰረት መንግስትና ነቶም ግዳያቶ “ስውኣት” ይብሎም፡ ከም ኡ ድማ ነቶም ምስ መንግስቲ ኮይኖም ሰብ ዝቐትሉ ኣብ ዝሞቱላ መ ዓልቲ “ስውኣት” ይብሎም። ቀታሊን ተቐታልን ስው ኣት ዮም። ዘስደምም።

እዚ ድሕሪ ሞትካ ዝወሃብ ናይ “መስዋእቲ” ሽመት፡ ንመንግስትና ኣዝዩ ‘ዩ ዝጠቕሞ። ማለት ቤተሰብ ግዳያት-መንግስቲ፡ ወገኖም ከም ገበነኛ፡ ከም ሓደ ዓማጺ ሰብ ብኢድ መንግስቲ ተቐቲሉ ክነሱ፣ መንግስትና ብወገኑ፡ ብዘዕባ’ቲ ዝቐተልዎ ከም ሓደ ምስ ኦም ዝነበረ፡ ከም መሳርሕቶም ቆጺሮም “ስውእ” ይብልዎ። በዚ ኸምዚ፡ ነቲ ክፉእ ስርሖምን ነቲ ብከንቱ ዝጠፍኤ ህይወትን ከነኣእስዎ ይሕግዞም። ወረ ምንእኣስ ጥራይ ኣይኮነን፡ “ጅግና”፡ “ሓበን”፡ ወዘተረፈ ቃላት ኢናተጠቀሙ… ካብኡ ሓሊፉምውን “ ሕድሪ ሰማእታት” እናበሉ ነቲ ዝገበርዎ ገበን ምንእኣሱ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብኡ ሓሊፎም ንዕኦምሓደ ጠቓሚ ባእታ ገይሮምዎ ‘ዮም። በዚ መሰረት ሓደ ዓሰርተ ወይ ዕስራ ‘ስውኣት’ እንተወሰኹ፡ ንመንግስትና ይጠቕሞም እምበር ኣይጎድኦ ምንይ’ዩ።

Martyrs

ዐሰርቱ ትእዛዛት ሻዕብያ

 1. ካብ መግዛእቲ ዘውጻእኩኻ፡ ኣነ ኣምላኽካ እየ። ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሀልዉኻ።
 2. ፓርቲ ዘበለን ንርእስኻ ኣይትግበር። ብዝኾነ ምኽንያት ኣይትጠርነፍ፡ ኣይትተኣከብ።
 3. ስም ስውኣት ብኸንቱ ኣይተልዕል።
 4. ሃገራዊ ብዓላት ንኸተብዕል ሐልወን። ሰለስተን-ስሳን-ሰለስተን መዓልቲ ዕየ፣ ብዘይ ደሞዝ፣ ንሃገራዊ ብዓላት ግና ብሓጎስን ብጭፈራን ዘክረን።
 5. ኣብታ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ኺነውሕ፡ ንሹማምንቲኻ ኣኽብር።
 6. ኣይትቕተል። እንተድልዩ ትሕቲ ብርኪ ተኩስ።
 7. ኣይትዘሙ። በዓል ስልጣን ኣይኮንካን።
 8. ኣይትስረቕ። ኩሉ ሃብቲን እታ መርየትን ንመንግስቲ እተቐደሰ’ዩ።
 9. ብሓሶት ኣይትመስክር። ናይ መርመራ ግዜ ከይናውሓካ።
 10. ዘይናትካ ዕረፍትን ሰላምን ኣይትመነ። ትምኒት ናይ ስግረዶብ ሓሳብ ትዘርእ እያ።

333

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ? — ስግረዶብ ይጥርጠር።

eri_flag2

ኣውሊዐይ ናበይ ከይዳ?

እታ እንኮ ሓላፍነታ ኣብ ማእከል ባንዴራና ምህላው ዝኾነ ቆጽሊ ኣውሊዐይ፡ ቅንያቱ ንስራሕ ከም ዘይተቐልቀለት ተፈሊጡ። ሃገራዊ ግቡኣ ጠንጢና ብስግረዶብ ተሸሪባ ከይትኸውን ይጥርጠር።

ኣውሊዐይ ንኹላቶም ባእታታት ባንዴራ ኤርትራ ትቕድሞም እያ፣ ብግድምና ። እቶም ካብ ፈለማ 1950ታት ጀሚሮም ዝፈልጥዋ ከምዚ ናይ ሎሚ ብጫ ካይኮነት’ዮም ዝዝክርዋ።

ወግዓዊ መዝገባት መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ምቅይያር ሕብሪ ኣውሊዐይ ኣመልኪቶም ዝህብዎ መብርሂ የልቦን፡ ይኹን ምበር ገለገለ ሰባት ሕብራ ዝቐየረት ኣንጻር ውልቀመላኽነት ተቓውሞ’ዩ ዝብሉ ኣለው (ኣነ)። ብምረት’ያ ቐምሲላ እምበር ሕብራ ኣይቀየረትን ዝብሉ ውን ኣለዉ። እዚ ኾይኑ እቲ፡ ኣውሊዐይ ነዚ ሎሚ ዝቐምሰለ ተስፋ ኤርትራውያን ብግቡእ ትለብሶ።

proportions

ሓደ ርብዒ መርየት ሓደ ርብዒ ባሕሪ፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝከውን ዝፈሰሰ ደም።

ሓንሳብ ሓንሳብ ባንዴራና ትንቢታዊ መልእኽቲ ዝሓዘለት ኮይኑ ይስመዓኒ። ከምቲ ኣብ እዋን ስትራተጂካዊ ምዝላቕ፡ ኣብ 70ታት ኮይኖም ንናጽነት ዝተነበይዎ፡ ከምኡ ደኣ ኣብ 90ታት ኮይኖም ንሎሚ ተነብዮምልና ከይኮኑ? ሓደ ርብዒ ቆጽለዋይ (ሕርሻዊ መርየት)፡ ሓደ ርብዒ ሰመያዊ (ባሕሪና)፡ ክንዲ ክልቲኡ ዝኸውን ድማ ቀይሕ ፍሳስ ደም ኤርትራውያን።

ወረ እቲ ቆጽለዋይ ሕብራሲ፡ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝምነዮ ልሙዕ መርየት ኤውሮጳ ደኣ ኸይከውን? እቲ ሰመያዊ  ከኣ ነቲ ናብ ልሙዕ መርየት ክንበጽሕ ክንሰግሮ ዘሎና ባሕሪ መመልከተ። ኣብ ፈተነ ስግረዶብ ዝፈሰሰ ደም ውን ኣይወሓደን። ተነብዮምልና ብሓቂ።

Eritrean Official flag

ወግዓዊ ባንዴራ ኤርትራ (ካብ ፋይል)

 

ተጋዳላይ–ሲቪል:- ናይ ኤርትራ ኣፓርታይድ

ኣብ ኤርትራ ተጋደልቲ ናይ በይኖም ዓሌት ኣይኮኑን። ከምኡ ድማ ንሕና ሲቪል ዜጋታት ዓሌት ኣይኮንናን። ይኹን ደኣ እምበር ብመንጽር መንግስቲ ኤርትራ ተጋዳላይን ሲቪልን ክልተ ዝተፈላልዩ ደረጃታት ዜግነት እዮም። ነዚ ኣብ ሃገርና ንቡር ኮይኑ ዘሎ ኣፋላላይ ቀው ኢልና ምስ እነስተውዕሎ፣ ብብዙሕ መዳያቱ ምስ ስርዓት ኣፓርታይድ ይመሳሰል’ዩ።

ብዘመነ ኣፓርታይድ: ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ: ጸዕዳ ምዃን ምንም ገበን የብሉን። ገበነኛስ እቲ ንጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ልዕሊ ጸሊም ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ጌሩ ዝቖጽር ፈላላዩ ሕገ መንግስቲ እዩ።

ብዘመነ ኣፓርታይድ: ጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ምዃን ዓወትን ሃብትን፣ ወይ ድማ ካብ መንግስቲ ፍሉይ ክብረት፣ ፍሉይ ምትሕብባርን ሓገዝን ግድን የውህበካ ማለት ኣይኮነን። አረ ብዙሓት መደንገጽ ጸዓዱ ደቡብ-ኣፍሪቃውያን ነይሮምዮም። ብዙሓት ድኻታት ጸዓዱ ኔሮም: ብዙሓት ውጹዓት ጸዓዱ ኔሮም። እዚ ማለት ግን ኣፓርታይድ ኣይነበረን፣ ወይውን እቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ድኹም’ዩ ኔሩ ማለት ኣትይኮነን።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገርና ሎሚ: ብዙሓት ዘይጠዓሞም፣ መደንገጽ፣ ተጋደልቲ ኣለዉና። ኩሎም ተጋደልቲ ኣብ ስልጣን ዘይምህላዎም፣ ወይ ውን ኩሎም ተጋደልቲ ጥዒምዎም ዘይምህላዉ ምልክት ድኽመት “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልንዩ።

ብመንጽሩ ግና: ሓደኳ ሲቪል በዓል ስልጣን ዘይምህላዉ ንህላወ “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ የርእየና። ኣብ ኤርትራ: ኩሉ ዝርኤ ስልጣናት (ከምኒ ኣመሓዳሪ፣ ሚኒስተር፣ ኣምባሳደር)፣ ከምኡ’ውን ኩሉ ‘ዘይርኤ’ ስልጣናት (ብድሕረ መድረክ ኣብ’ቲ ውልቀ-ምልኪ ጽልዋ ዘለዎም፣ ወይ ከኣ ዘተግብሩ) ብ ተጋደልቲ እዩ። እዚ “ኣፓርታይድ” ወለዶ ውን ይሰግርን እናሰገረን እዩ። ንኣብነት ነቲ መንግስቲ ልዕል ዝበለ ተኣማንነንት (loyalty) የድልዮ ንዝበሎ ናይ ወተሃደር-ነፋሪት ምብራር (ፓይሎት) ናይ ትምህርቲ ዕድል ንሲቪል መንእሰይ በጭራሽ ኣይወሃብን።

ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ: ብዘመነ ኣፓርታይድ: ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ ጸዕዳ ምዃን ምንም ገበን የብሉን። ግናኸ ጸዕዳ ደቡብ-ኣፍሪቃዊ ኮንካ ብኣካይዳ ኣፓርታይድ ዘይምጉሃይ፣ ዘይ-ጸዓዱ ዜጋታት ክግፉዑ ርኢኻ “ዓገብ” ዘይምባል፣ ብፍላይ ይብደሉ ምህላዎም ዘይምእማን፣ ወዘተ. ተኻፋሊ ወይውን ተጠቃሚ ግፍዒ ኣፓርታይድ ይገብረካ እዩ።

ተጋዳላይ፣ ወዲ-ተጋዳላይ ወይ ውን ዕባይ ቤት-ትምህርቲ-ሰውራ ምዃን ገበን የብሉን። የግዳስ ብግብርካ ወይ ውን ብዘይ ምግባርካ: ብ ስቕታኻ: ተኻፋሊ “ኣፓርታይድ”፣ ወይ ከኣ ተጠቃሚ ግፍዒ “ኣፓርታይድ” ኣብ ኤርትራ ክትከውን ኣዝዩ ዝከኣልዩ።

 

Eritrean president and high ranking officials at Independence Day celebration in Asmara May 24, 2007.

Eritrean president and high ranking officials at Independence Day celebration in Asmara May 24, 2007. All high ranking government officials are former soldiers of the EPLF group.

———————
ነዚ ኣብ ሃገርና ንቡር ዝኾነ ተጋዳላይ–ሲቪል ምፍልላይ ዜጋታት: “ኣፓርታይድ” ክትብሎ: ቃልብቓሉ ቅኑዕ ኣጸዋውዓ ኣይከውንን። ኣፓርታይድ (Apartheid) ዝብል ቃል ቀንዲ መቦቆሉ ካብቲ ኣብ ኣብ ደቡብ-ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳዕ 1990 ዝነበረ: ማዕርነት ጸዓዱን ጸለምትን ዜጋታት ዘየኽብር ሕገ መንግስቲ እዩ። ካብዚ ዝነቐለ ድማ ሎሚ ሓደ ምምሕዳር ኣብ መንጎ ዜጋታት ሃገሩ: ዓሌታዊ ኣፈላላይ ምስ ዝገብር “ኣፓርታይድ” ብዝብል ንገልጾ።

We speak therefore we are –Republic no.2

A monthly underground newsletter from inside Eritrea has it’s second issue. Republic, written in Tigrinya language, is critical of the government. Criticizing the government or it’s policies is a crime in Eritrea.
You can download this new issue from here (Repuplic_Eritrea_Vol2).

Click image to download Republic in PDF

Click image to download Republic in PDF

You can follow Republic newsletter on twitter.

Eritrea: Definitions you have to know

Majority of Eritrean dissidents prefer to write in English. It can be painful to follow Eritrean news and political works if you don’t know certain acronyms and popular non-English phrases. The following list should be useful to those not too familiar with Eritrean political writings.

ELF Eritrean Liberation Front (popularly called Jebha). A nationalist insurgency. The ELF started armed resistance against Ethiopian government in 1961, a year after it was founded. The ELF was the strongest nationalist group until it divided into competing groups in the 1970’s and was finally defeated and pushed out of the country in 1981 by EPLF (the strongest of its splinters).

EPLF Eritrean People’s Liberation Front (popularly called Shaebia) is a nationalist movement that started forming in the late 1960’s early 1970’s and officially formed in 1977. The EPLF defeated Ethiopian army and won Eritrean independence in 1991 . The EPLF renamed itself PFDJ in 1993.

G-15 A group of 15 prominent politicians within the PFDJ party that published an “open letter to the PFDJ” in May 2001. The open letter criticized President Isaias Afewerki. All were accused of treason and 11 members of the group were made to disappear on September 18, 2001, the remaining four were out of the country at the time and still remain abroad.

Ghedli Refers to the revolution and the armed insurgency for independence (1960’s—1991). The word is also used to refer to the era of the insurgency. Tigrinya [ገድሊ]: ‘struggle’.

Giffa The practice of raiding villages or neighborhoods (often at night) to recruit new conscripts and arrest suspected deserters. Giffa was a common practice of the Eritrean insurgencies (1960—1991), and is still a routine practice in Eritrea today. Tigrinya [ግፋ]: ‘to gather’

Halewa Sewra Shield of the Revolution. The internal security service of the EPLF. Tigrinya [ሓለዋ ሰውራ]: ‘guards of the revolution’

Hidri Suwuat Dream of the martyrs. Tigrinya [ሕድሪ ስውኣት]: ‘what our martyrs have entrusted us with’.

Isaias Afewerki President of Eritrea since 1993 and leader of the EPLF since 1975. Referring to persons with first name is proper in Eritrean culture and it is not common to refer the president by his last name.

Jebha Popular name of the ELF. Arabic [جبهة]: ‘Front’.

Menqa Dissident political grouping of mostly university students within the EPLF that started around 1973-74. The Menqa group allegedly accused the EPLF leadership of undemocratic behavior, all were made to disappear by the EPLF. Tigrinya [መንካዕ]: the animal bat.

Mieda Referring to the Ghedli revolution. Tigrinya [ሜዳ]: ‘Field’.

PFDJ People’s Front for Democracy and Justice. Formerly EPLF, it is the only party in Eritrea.

Shaebia Popular name of the EPLF and PFDJ. Arabic [شعبي]: ‘Popular’.

Tegadalay A common way of referring the Ghedli era soldiers of the insurgency (Feminine Tegadalit). Tigrinya [ተጋዳላይ]:  ‘Fighter’.

TPLF Tigray People’s Liberation Front. Ethiopian insurgency that overthrew the previous administration and assumed power in 1991. TPLF was a partner of the EPLF during the insurgency and an ally of PFDJ until the 1998—2000  Eritrea-Ethiopia border conflict.

Warsai A common name referring to the new generation national service conscripts. In contrast to the older generation of revolutionary fighters. Tigrinya [ዋርሳይ]: ‘One who inherits’.

Warsay-Yikealo the Warsay-Yikealo Development Campaign (WYDC) which was implemented in Eritrea two years after the end of 1998—2000 border conflict with Ethiopia. The campaign extended the 18-month compulsory National Service indefinitely. Under WYDC Campaign, conscripts are assigned work (military or civilian work) without salary except a nominal pocket money of 145 to 500 Nakfa. Conscripts who refuse to work are treated as military deserters and punished. Tigrinya phrase [ዋርሳይ ይከኣሎ] can be translated as: ‘The inheritor is all-capable’. (see Warsai and Yikealo)

Woyane A common name referring to the TPLF. Tigrinya [ወያኔ]: ‘revolution’.

Yikealo A less common name referring to the Ghedli generation of fighters (Tegadalay is more common), as opposed to the new generation of conscripts Warsai. Tigrinya [ይከኣሎ]: ‘all capable’ or ‘almighty’. (The traditional Tigrinya male name Yikealo is in reference to God, not insurgency fighters).

“Where is your brother?” -God

Cain answered,  “I don’t know…Am I my brother’s keeper? (Genesis 4:9).

A translation of the full Pastoral Letter of the Catholic Bishops of Eritrea is found here.
መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ
ንባብ መልእኽቲ ንምስማዕ ድማ ኣብዚ ጠውቕ

Message-Tig

Click to access high quality image.

Click to access high quality image.

Click to access high quality image.

Sophia’s interview with Australian radio vs. common sense

SBS with Sofiti - Copy

Sofia Tesfamariam at SBS’s studio

In a recent interview with Australian SBS radio,Sophia Tesfamariam introduced herself as the Director of US foundation for the Horn of Africa, a non governmental organization based in the US. But if you are curious about her political affiliation, I strongly suggest a visit to her personal blog (at stesfamariam.com) and search for “pedophile“. Read a couple of paragraph of the search result for an insight on the Director’s opinions about those of us not very enthusiastic about Eritrean government.

The interview focused on issues close to every Eritreans’ heart: Eritrean politics, human rights, 2% diaspora ‘tax’ and the Eritrean refugee crisis.

In my recent article titled “the Authorized version of events” I had given examples of  typical Eritrean government responses to events in Eritrea. In that regard, Sophia Tesfamariam was not a disappointment.

STesfamariam.com

STesfamariam.com

The Covert Government

Ms Sophia Tesfamariam is an unofficial-official representative of the Eritrean government. Asked if she came to Australia on official capacity representing the Eritrean government, she explained… It happens she’s been declining invitations by the Australian-Eritrean community year after year, this time she could make it so she’s here. The program host seemed satisfied with her response. He did not press the issue further.

Even though she’s not officially a government representative, she carries her self as such.

Such is a typical standard operating procedure of the Eritrean regime. The Eritrean regime is very “organic”. The overt administration structure is just for show (even in the army). The real structure is underground. It is filled with people that represent the government one way, that is, the government works through them and everyone knows it but the government is not accountable for their actions.

Eritrean government structure is better understood by treating it like an urban gang structure. There are no official guidelines or official posts but every body in the gang (and the neighborhood) knows everything. Everyone knows who calls the shots, who does what, who is whose rival, what actions have what consequences…–very much like Eritrean society.

___________________
(Minor edits 9/17/2014)

Accepting the gift, rejecting the giver: Eritrean independence

Every Eritrean owes his or her citizenship to the current government.

I was in first grade when the brave triumphant revolutionary forces (the EPLF Tegadelti) marched into the city in 1991, ending decades of civil war and three decades of liberation struggle.

How does one accept the gift but reject the giver? The independence we so deserve was brought about by cruel and lawless bandits*. This is at the heart of Eritreans’ dilemma.

The common Tigrinya saying “ተቐባል ሌባ”, meaning whoever accepts goods from a thief is a thief himself, is overly simplistic to explain our dilemma. The saying assumes the “goods” one is accepting or buying from the thief is not rightly his in the first place which makes the verdict relatively meaningful.

In the case of Eritrean independence, the ‘liberators’ are outlaws because of how they fought the ‘good-fight’. To mention some of the morally repugnant practices that gave birth to our precious independence:

 • Widespread practice of slavery: raiding villages to ‘recruit’ soldiers to fight in the front lines. Killing or torturing those that dared to refuse to participate. (The “Stop National Service/Slavery in Eritrea” campaign should back me up on this).
 • Abduction and use of child soldiers: Routinely rounding up and ‘recruiting’ the underage to the army. Testimony of Yordanos Haile Michael is in no way an exception. (By the way, many Eritreans are happy to defend and downplay this practice, repugnant. Current practices are harder to swallow though [1])
 • Widespread practice of extra-judicial killings: Executing soldiers within their ‘army’ for asking too much questions. Assassinating civilians in cities that did not support the insurgency for one reason or another.

I only mention these because these are the most widely practiced and most undisputed atrocities of the insurgency that handed us our citizenship.

The matter of rejecting the outlaws and condemning their outlaw practices makes an Eritrean feel uneasy and a bit hypocritical.

Can you accept the hard won gift of independence and at the same time acknowledge the atrocities the gift-giver has committed to get you that gift? Alternatively, Can you reject a gift that you so deserve; a gift that was taken away from you by violence simply because slavery and child soldiers were used to retrieve that gift?

President Isaias Afewerki delivering speech on the occasion of speech on the occasion of the 23rd Independence day celebrations. Also the 23rd year of his presidency.

President Isaias Afewerki delivering speech on the occasion of the 23rd Independence day celebration, May 24 2014. President of the state for the past 23 years and commander in chief of the armed forces (former insurgency) for 39 years.

*“cruel bandits” not meant to describe individual fighters who gave all they have believing the EPLF’s propaganda.

{This article is also published at Asmarino.com}